Implanty

Implantologia Wrocław

Implanty są najlepszym rozwiązaniem w przypadku braku zarówno pojedynczego zęba, jak i kilku braków zębowych aż po ich całkowity brak. Systemy implantologiczne są wprowadzane całkowicie indywidualnie, ponieważ każdy pacjent ma różne warunki w jamie ustnej. Implanty nie tylko są najlepszym rozwiązaniem z estetycznego punktu widzenia, ale zarówno ich trwałość i utrata tkanek sąsiednich jest najmniejsza.

Proces implantacji rozpoczyna się konsultacją z chirurgiem. Lekarz kwalifikuje pacjenta do zabiegu. Etap przedchirurgiczny rozpoczyna się dokładną analizą, która obejmuje zdjęcia celowane, panoramiczne oraz tomografię komputerową. Najistotniejsze jest podejście indywidualne do pacjenta, ponieważ każda implantacja to inny zabieg. Bardzo ważne są również schorzenia/choroby/nawyki współistniejące. Mogą one zarówno odroczyć w czasie proces implantacji wszczepu jak i całkowicie go wykluczyć. Stąd ważnym na tym etapie jest wywiad.

implanty WrocławPo zakwalifikowaniu Pacjenta do zabiegu implantologicznego przechodzimy do etapu chirurgicznego. Implanty wszczepiane są w znieczuleniu stąd brak jakichkolwiek negatywnych odczuć ze strony pacjenta. Zabieg jest wykonywany w całkowicie sterylnych warunkach, przez dwóch wykwalifikowanych chirurgów oraz asystę. Po wykonaniu łoża dla implantu specjalnym wiertłem wprowadza się tytanowy „korzeń” oraz przykrywa się dziąsłem na okres wgojenia. Czas ten jest różny dla szczęki oraz żuchwy. Dla żuchwy waha się od 3-4 miesięcy, dla szczęki ok 6 miesięcy. Tytan jest całkowicie biozgodnym materiałem stąd brak dolegliwości podczas okresu wgajania. Kolejnym etapem jest część protetyczna. Po odsłonięciu implantu zostaje przytwierdzona do niego specjalna, indywidualnie dobrana korona na implantach. Po okresie protetycznym pacjent jest zobligowany do wizyt kontrolnych indywidualnie wyznaczonych.

W naszym gabinecie Implanty można również wszczepiać równocześnie z usunięciem zęba do tego przeznaczonego, tzw. implantacja natychmiastowa. Skraca to znacznie zabieg. Jednak jak w przypadku ogólnego przebiegu istotny jest etap przedchirurgiczny i wczesna interwencja. Implanty natychmiastowe są najbardziej korzystnym sposobem, ponieważ minimalizuje to zanik tkanek po usunięciu zęba. Natomiast cała procedura jest niezmienna.

implanty zębowe Wrocław

W naszym gabinecie posiadamy duże doświadczenie w leczeniu implantologicznym i wykorzystujemy implanty tylko najlepszych, najbardziej sprawdzonych producentów – jest to gwarantem pełnej satysfakcji pacjenta.

Implanty jakie wykonujemy w naszym centrum stomatologicznym to standardowe wszczepy śródkostne. Uzupełnienia te zyskały powszechną akceptację i znacznie ułatwiły dalsze leczenie protetyczne.

Metody jakie należy wyróżnić w naszym gabinecie to:

  • implanty natychmiastowe, tj. wszczepione bezpośrednio po lub do 8 dni od usunięcia zęba,
  • implanty odroczone (2- 12 tyg. po usunięciu zęba)
  • implanty późne – wszczepiane po całkowitej odbudowie kości po usunięciu zęba. (wykonywane najczęściej)


Braki kilku zębów. Alternatywy ich uzupełnienia od mostu po implanty.

Należy zwrócić uwagę ,że czasem sam implant nie wystarcz i warunki wymagają zwiększenia pola zabiegowego lub przebudowy. Dlatego nasi chirurdzy zlecają kompleksowe badania przed zabiegiem. Zabiegi te polegają na wprowadzeniu sztucznej kości w pole zabiegowe. Są to tzw. zabiegi regeneracyjne i są ściśle związane z etapem chirurgicznego wprowadzania implantu. W naszym gabinecie oferujemy tego typu zabiegi. Dysponujemy szerokim zakresem materiałów regeneracyjnych min Cerabone. Zabieg ten polega na wprowadzaniu sztucznej kości w postaci granulek oraz przykrycia go specjalnymi błonami. Nowym elementem w naszym gabinecie jest stosowanie osocza bogatopłytkowego. Jest to doskonała regeneracja ponieważ osocze pobierane jest bezpośrednio od pacjenta. Wszystkie te materiały służą odbudowie kości u pacjenta i są stosowanie zarówno w szczęce jak i żuchwie.

Charakterystycznym zabiegiem również wykonywanym w naszym gabinecie jest podnoszenie dna zatoki szczękowej czyli „sinus lift”. Wykonywany jest on w szczęce w przypadku nisko schodzącej zatoki w okolice przyszłego implantu. Nie wykonanie tego zabiegu w tym przypadku wiąże się z ryzykiem perforacji dna zatoki. Zabieg polega na wykonaniu specjalnego „okienka”, pozwalającego na odpreparowanie błony zatoki oraz wprowadzenie sztucznej kości. Implant można zarówno wprowadzać łącznie z zabiegami regeneracyjnym lub po okresie wgajania. Sinus lift wykonywany jest najczęściej w miejscu braku zęba szóstego górnego gdzie dno zatoki schodzi najniżej.

implantologia WrocławImplanty jakie wykonujemy w naszym centrum stomatologicznym to standardowe wszczepy śródkostne. Uzupełnienia te zyskały powszechną akceptację i znacznie ułatwiły dalsze leczenie protetyczne. Metody jakie należy wyróżnić w naszym gabinecie to:

  • implanty natychmiastowe, tj. wszczepione bezpośrednio po lub do 8 dni od usunięcia zęba,
  • implanty odroczone (2- 12 tyg. po usunięciu zęba)
  • implanty późne- wszczepiane po całkowitej odbudowie kości po usunięciu zęba.

Obecnie najczęściej stosowanymi są te ostatnie, w przypadku których okres gojenia wynosi ok. 6-9 miesięcy. Następnie, po okresie wygojenia kości, wprowadza się implant, który pozostaje w kości na okres ok. 2 tygodni, po czym stosujemy uzupełnienia protetyczne.

Nasza praktyka gwarantuje kompleksowe usługi z zakresu implantologia Wrocław. Dzięki odbytym licznym kursom zapewniamy że leczenie przebiegnie bez komplikacji traktując jako priorytet indywidualne potrzeby Pacjenta oraz przy pomocy światowej jakości sprzętu. Zapraszamy Państwa do umówienia wizyty w naszej klinice, gdzie dentysta implantolog zrobi przegląd zębów i przedyskutuje najdogodniejsze rozwiązanie dla Państwa zębów.

Powiązane zabiegi: